Criteria voor de wensvervulling

Kinderen die voor een wensvervulling door Kans voor een Kind in aanmerking komen:

 1. Wonen in Twente of hebben een duidelijke link met Twente.
 2. Zijn minimaal 4 en maximaal 18 jaar jong.
 3. Lijden aantoonbaar door ziekte, sociaal-maatschappelijke omstandigheden of door een andere oorzaak.
 4. Hebben een realiseerbare, individuele wens, door henzelf en/of met hulp van ouders/voogd of derden geformuleerd.

 

Procedure van de wensaanvraag

 1. Een wens wordt via de website aan Kans voor een Kind gestuurd via het opgaveformulier.
 2. Toetsing aan de basis-criteria (zie hierboven).
 3. In geval van een positieve toetsing aan de basiscriteria neemt een intaker van Kans voor een Kind contact op.
 4. Tijdens een uitvoerig intake-gesprek worden de situatie van het desbetreffende kind, de gezinssituatie en de wens besproken.
 5. De intaker doet schriftelijk verslag van het intake-gesprek aan de Coördinator Wensvervullingen.
 6. De wens wordt door het bestuur besproken en al dan niet goedgekeurd.
 7. In de meeste gevallen wordt de wensaanvraag getoetst door de Toetsingscommissie.
 8. Na goedkeuring door de Toetsingscommissie neemt een Vrijwilliger Wensvervullingen contact op om de wensvervullingen daadwerkelijk te organiseren.

 


Steun ons met uw bijdrage op rekeningnummer:

IBAN NL 31 RABO 0142071420