Stichting Kans voor een Kind gaat zorgvuldig om met gegevens van online-bezoekers. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Stichting Kans voor een Kind houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt Stichting Kans voor een Kind gegevens van bezoekers vast in een bestand. Tenzij expliciet anders aangegeven worden je gegevens niet verstrekt aan derden. Stichting Kans voor een Kind gebruikt je gegevens voor de uitvoering van een lidmaatschap of eenmalige gift en/of het verlenen van overige diensten. Verder kunnen je gegevens gebruikt worden om je te informeren over interessant nieuws van Stichting Kans voor een Kind.

 

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

 

Clickgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de meest bezochte pagina's. Daardoor kan Stichting Kans voor een Kind de inrichting van de website optimaliseren.

 

Gebruik van Cookies

Stichting Kans voor een Kind kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Stichting Kans voor een Kind zal gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

 

Wijzigingen

Stichting Kans voor een Kind behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen. 

 

Vragen

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.

 

Disclaimer

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100 procent correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. Je kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.

 

 

Wierden, 30 oktober 2011

 


Steun ons met uw bijdrage op rekeningnummer:

IBAN NL 31 RABO 0142071420