04 februari 2020

Bestuursvergadering


Stichting Kans voor een Kind vervult individuele wensen van kinderen uit Twente, die gebukt gaan onder een lichamelijke of psychische ziekte dan wel sociale of maatschappelijke omstandigheden. Deze doelstelling wordt bereikt door het realiseren van projecten die vanuit de stichting zelf worden geïnitieerd dan wel door derden worden aanbevolen. Hierbij kan het gaan om financiële hulp om een bepaald doel te realiseren, maar ook om hulp en steun in natura.

 

Het ingezamelde geld komt in beginsel voor 100% ten goede aan wensvervullingen van kinderen uit Twente of een duidelijke link hebben met Twente. Openbaarheid en transparantie zijn daarbij de uitgangspunten. Maandagavond 3 februari werd er weer vergaderd door het bestuur van Stichting Kans voor een Kind!

 

Joke Mengerink, Diane de Vries, Diana Slot-Montange, Erwin Hoving, John Weijel, Willem Hoevers en Anno Oude Engberink hadden veel te bespreken. Het belangrijkste zijn natuurlijk de nieuwe wensaanvragen!

 26-04-2020   -   HÚ, karaoke jij ook mee?
20-03-2020   -   Corona
12-02-2020   -   Vrijwilligersoverleg
04-02-2020   -   Bestuursvergadering

Steun ons met uw bijdrage op rekeningnummer:

IBAN NL 31 RABO 0142071420