15 januari 2018

Mooie donatie van Regio Twente


27 december 2017

Een aantal medewerkers van Regio Twente heeft hun kerstattentie gedoneerd aan Kans voor een Kind in plaats van de jaarlijkse kerstattentie voor henzelf. Deze sympathieke actie heeft het mooie bedrag van 540 euro opgeleverd.

Op woensdag 27 december jl. heeft secretaris/algemeen directeur van Regio Twente, Gerharda Tamminga, de cheque overhandigd aan projectleider Willem Hoevers. Deze sprak namens Kans voor een Kind zijn dank uit, benadrukkend dat hiermee een wezenlijk bijdrage is geleverd aan het vervullen van wensen van kinderen in Twente die dat steuntje in de rug zo ontzettend goed kunnen gebruiken.

 

Het bestuur en de overige vrijwilligers van Kans voor een Kind bedankt de medewerkers van Regio Twente die voor deze donatie hebben gekozen.

 


22-10-2018   -   Benefietavond 2018
15-01-2018   -   Mooie donatie van Regio Twente

Steun ons met uw bijdrage op rekeningnummer:

IBAN NL 31 RABO 0142071420