12 februari 2020

Vrijwilligersoverleg


Sinds de oprichting in 2002 is Kans voor een Kind stevig gegroeid. Dat geldt voor het aantal wensvervullingen, fundraise-activiteiten en samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen. In haar werk wordt Stichting Kans voor een Kind dan ook bijgestaan door een groot aantal vrijwilligers die bijvoorbeeld meehelpen bij de uitvoering van wensvervullingen en projecten.

 

Procedure voor wensvervullingen

Voordat een wens gerealiseerd kan worden zijn er al meerdere vrijwilligers betrokken. Zo toetst de Coördinator Wensvervullingen de wensaanvraag aan de basiscriteria en na een positieve toetsing neemt een Vrijwilliger intake contact op met de ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) van het kind voor wie de aanvraag is ingediend. De wens wordt op zijn vroegst een maand na de intake door het bestuur besproken en al dan niet goedgekeurd. Als de wens door het bestuur wordt goedgekeurd, gaat de wensaanvraag ter toetsing naar de Toetsingscommissie. Na goedkeuring door de Toetsingscommissie neemt een Vrijwilliger Wensvervullingen contact op met de ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) om de wensvervulling daadwerkelijk te organiseren en uit te voeren.

 

Woensdag 12 februari kwamen de Kans voor een Kind-vrijwilligers die de intakes verzorgen en de wensvervullingen uitvoeren samen met bestuursleden bij elkaar in Hotel-Restaurant Frans op den Bult. De avond stond in het teken van kennismaken met nieuwe vrijwilligers, bijpraten, praktische zaken bespreken, enzovoorts. En natuurlijk was het ook vooral heel gezellig. 😉

 

 26-04-2020   -   HÚ, karaoke jij ook mee?
20-03-2020   -   Corona
12-02-2020   -   Vrijwilligersoverleg
04-02-2020   -   Bestuursvergadering

Steun ons met uw bijdrage op rekeningnummer:

IBAN NL 31 RABO 0142071420