Kans voor een Kind: ANBI erkend

Organisaties voor goede doelen kunnen bij de Belastingdienst een ANBI-status aanvragen. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd.

 

Is mijn gift aftrekbaar binnen de IB aangifte?

Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, komt de organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. Die erkenning is ook voor jou belangrijk. Je kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft.

 

Lees meer op de website van ANBI

 


Steun ons met uw bijdrage op rekeningnummer:

IBAN NL 31 RABO 0142071420