Over Kans voor een Kind

Stichting Kans voor een Kind vervult individuele wensen van kinderen uit Twente, die gebukt gaan onder een lichamelijke of psychische ziekte dan wel sociale of maatschappelijke omstandigheden. Deze doelstelling wordt bereikt door het realiseren van projecten die vanuit de stichting zelf worden geïnitieerd dan wel door derden worden aanbevolen. Hierbij kan het gaan om financiële hulp om een bepaald doel te realiseren, maar ook om hulp en steun in natura.

 

Het ingezamelde geld komt in beginsel voor 100% ten goede aan wensvervullingen van kinderen uit Twente of een duidelijke link hebben met Twente. Openbaarheid en transparantie zijn daarbij de uitgangspunten.

 

Kans voor een Kind zamelt jaarlijks geld in door middel van het organiseren van een Benefietavond met een veiling van gesigneerde sportartikelen, kunst, arrangementen etcetera. Daarnaast wordt doorlopend op vele andere manieren geld ingezameld, onder meer via IBAN NL 31 RABO 0142071420.

 

 

 

 


Steun ons met uw bijdrage op rekeningnummer:

IBAN NL 31 RABO 0142071420