Coördinatoren Kans voor een Kind-scholen

De coördinatoren van de Kans voor een Kind-scholen onderhouden namens alle scholen in de meest brede zin de contacten met het bestuur van Kans voor een Kind en monitoren van alle scholen welke kinderwensen worden vervuld.

 

 

 

Kim Brama
Kim Brama
Klik hier voor contact

Kim Brama

Email

Joyce Voortman
Joyce Voortman
Klik hier voor contact

Joyce Voortman

EmailSteun ons met uw bijdrage op rekeningnummer:

IBAN NL 31 RABO 0142071420