Coördinator Wensvervullingen

Stichting Kans voor een Kind vervult individuele wensen van kinderen uit Twente. Deze kinderen hebben het niet gemakkelijk door een lichamelijke of psychische ziekte ofwel door sociale of maatschappelijke omstandigheden.

 

Aanvragen voor wensvervullingen worden in eerste instantie beoordeeld door de coördinator wensvervullingen. Hij of zij stuurt een van de intakers aan voor een intake bij het desbetreffende kind met zijn/haar ouder(s) of verzorger(s). Na beoordeling c.q. goedkeuring van de wensaanvraag door het bestuur respectievelijk de Toetsingscommissie stuurt de coördinator wensvervullingen een van de wensvervullers aan om de wens uit te voeren.

 

De taken van de coördinator wensvervullingen zijn onder meer:

  • Beoordelen, voor een eerste selectie, van wensaanvragen aan de hand van de criteria en doelstellingen van Kans voor een Kind.
  • Als bestuurslid één keer per maand deelnemen aan de bestuursvergaderingen en daarin verslag uitbrengen van de binnengekomen intakeverslagen en andere zaken die met betrekking tot de wensaanvragen en -vervullingen van belang zijn.

  • Coördineren van alle activiteiten die van belang zijn voor het goed uitvoeren van de wensen.

  • Aansturen van het team intakers.

  • Aansturen van het team wensvervullers.

  • Indien gewenst, bijvoorbeeld bij onduidelijkheden in de wensaanvraag, contact leggen met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind voor wie een wensaanvraag is ingediend.

  • Het bijhouden van een nauwkeurige administratie met betrekking tot de wensaanvragen en wensvervullingen.

  • Het regelen van vrijwilligers t.b.v. activiteiten van de Stichting Kans voor een Kind.

 

Vrijwilliger zijn van Kans voor een Kind is niet vrijblijvend. Het is een heel serieuze taak die eisen stelt zoals bereidheid tot belangeloos investeren van tijd en energie, een sterke betrokkenheid bij de doelstelling van de stichting, inlevingsvermogen, organisatorische kwaliteiten en betrokkenheid. Ook dien je een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen.

 

Heb je zin om op vrijwillige basis coördinator wensvervullingen te worden van Stichting Kans voor een Kind en denk je geschikt te zijn voor deze belangrijke functie, stuur dan een email naar info@kansvooreenkind.nl.

 

 


Steun ons met uw bijdrage op rekeningnummer:

IBAN NL 31 RABO 0142071420