Wil jij Stichting Kans voor een Kind ondersteunen?

Als lid van de Toetsingscommissie (m/v) op vrijwillige basis/z.s.m.

 

Stichting Kans voor een Kind vervult individuele wensen van kinderen uit Twente. Deze kinderen lijden door een lichamelijke of psychische ziekte ofwel door sociale of maatschappelijke omstandigheden.

 

Wensaanvragen beoordelen

Wil je je belangeloos inzetten voor dit goede doel en een advies en oordeel geven over wensaanvragen? Ben je qua ervaring en kennis vanuit je maatschappelijke achtergrond (bijvoorbeeld medisch, psychologisch, pedagogisch of onderwijskundig) in staat om een zorgvuldige weging te maken ten aanzien van nieuwe wensaanvragen? Dan ben je misschien wel - voor maximaal twee perioden van vier jaar - het nieuwe lid van de Toetsingscommissie van Stichting Kans voor een Kind.

 

Samenstelling

De Toetsingscommissie bestaat uit drie personen. Het nieuwe lid wordt de opvolger van Elly Zwienenberg, voorheen maatschappelijk werkende bij revalidatiecentrum Roessingh. De twee andere leden zijn Harry Spies, concernmanager bij Attendiz, en Cathrien van Groningen, kinderrevalidatiearts bij revalidatiecentrum Roessingh.

 

Kerntaak

De toetsingscommissie is een onder zelfstandige verantwoordelijkheid functionerend adviesorgaan dat de door het bestuur aangedragen wensaanvragen inhoudelijk beoordeelt, zonder de financiële aspecten van de aanvraag te laten meewegen. Hierbij wordt getoetst aan de hand van de doelstellingen van de stichting, de criteria ten aanzien van wensaanvragen en de lichamelijke dan wel psychische situatie van het desbetreffende kind. De beoordeling vindt plaats op basis van individueel ingeschatte feiten, ervaringen, belevingen en emoties zonder aanzien des persoons. De werkzaamheden voor de Toetsingscommissie vergen niet veel tijd.


De procedure

De Toetsingscommissie neemt een aanvraag in behandeling indien deze is voorzien van:

  • Een oordeel van het bestuur dat de aanvraag in principe past binnen de doelstelling en de criteria.
  • Voldoende relevante informatie om een besluit te nemen, zoals de situatie van het desbetreffende kind, het leed waaronder het kind gebukt gaat en de wens zelf.

Het oordeel van de commissie wordt voorzien van de redenen via de wenscoördinator aan het bestuur van de stichting meegedeeld.

 

Solliciteren

Heb je belangstelling om op vrijwillige basis lid van de Toetsingscommissie te worden van Stichting Kans voor en Kind en denk je geschikt te zijn voor deze belangrijke functie? Stuur dan een motivatiebrief met CV per e-mail naar onze secretaris: diana@kansvooreenkind.nl.

 

Voor nadere informatie over deze functie kun je bellen met onze voorzitter, Joke Mengerink-Hogevonder (06-53 40 26 66).