Over Kans voor een Kind

Begin deze eeuw werd Stichting Kans voor een Kind opgericht. Door een paar mensen met een gezamenlijke missie: iets voor kinderen doen voor wie geluk en blijdschap niet vanzelfsprekend zijn. Kinderen die het moeilijk hebben door een ziekte of door andere omstandigheden. En wat is er dan mooier dan het vervullen van wensen die deze kinderen al heel lang koesteren? Daarmee is ook de doelstelling van Kans voor een Kind verwoord. En die doelstelling is gericht op kinderen die in Twente wonen of een sterke binding hebben met Twente. Want ook dicht bij huis, achter veel voordeuren, gaat leed schuil dat je niet zo snel ziet. En helaas meer dan je zou willen.

 

Echte noaberschap

Kans voor een Kind begon met niets. Maar voor het vervullen van wensen zijn mensen en financiële middelen nodig. Gelukkig bleek al snel dat noaberschap in Twente geen loos begrip is. Er kwamen bestuursleden bij die graag mee wilden helpen. Er meldden zich steeds meer vrijwilligers. En er kwam geld in de kas, door de eerste veiling, door sympathieke acties, door sponsoring en door spontane donaties. En zo konden korte tijd na de oprichting de eerste wensen worden vervuld. Wat voelde dat goed en wat smaakte dat naar meer!
 

Inzet van veel vrijwilligers
En het wérd meer. In de loop der jaren zijn er vele honderden wensen vervuld. En steeds weer gebeurde dat met inzet van vrijwilligers. Enthousiaste mensen met het hart op de goede plek. Sommigen doen de intakes, anderen organiseren de wensvervullingen, weer anderen verzorgen de communicatie, de website, social media, evenementen of zetten zich op andere gebieden in.

 

Kans voor een Kind-scholen

Tot die mensen behoren ook de coördinatoren van de Kans voor een Kind-scholen. Dat zijn scholen voor speciaal onderwijs aan wie Kans voor een Kind jaarlijks een bedrag ter beschikking stelt. Daarmee kunnen zij bescheiden wensen van kinderen vervullen die anders niet vervuld zouden worden. De samenwerking van deze scholen maakt ook het draagvlak van Kans voor een Kind in de samenleving groter.

 

Kans voor een Kind gaat door. Natuurlijk! Want de blijdschap, de stralende ogen, de momenten van geluk van al die kinderen die het zo nodig hebben maken het werk van Kans voor een Kind zo waardevol.