Toetsingscommissie

De meeste aangemelde wensen worden ter beoordeling voorgelegd aan de Toetsingscommissie. Zij staat boven alle partijen, zonder voorkennis, voorkeuren of vooroordelen. De leden hebben een onafhankelijke positie ten opzichte van het bestuur. Door hun kennis en expertise kunnen zijn gefundeerd beoordelen of kinderen daadwerkelijk voor de wensvervullingen in aanmerking komen.

 

Cathrien van Groningen
Cathrien van Groningen
Kinderrevalidatiearts Roessingh
Harry Spies
Harry Spies
Voormalig Concernmanager Attendiz
Marion Groothuis
Marion Groothuis
Maatschappelijk werkende Roessingh