ANBI erkend

Stichting Kans voor een Kind is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor donateurs heeft dit het voordeel dat giften aftrekbaar zijn binnen de daarvoor geldende regels en dat je gift volledig ten goede komt aan Kans voor een Kind.

 

Schenken aan Kans voor een Kind

Wil je schenken aan Kans voor een Kind? Jouw gift maakt wensvervullingen mogelijk van kinderen uit Twente of die duidelijk met Twente verbonden zijn. Dat zijn kinderen die het niet altijd gemakkelijk hebben. Dat kan komen door een ziekte, maar er kunnen ook andere oorzaken zijn. Heel veel mensen, van binnen en buiten de stichting, maken al die wensvervullingen mogelijk.

 

Een gift doen?

Kans voor een Kind is blij met elke financiële ondersteuning. Dus ook met jouw eenmalige gift.

Wil je ook een gift doen? Scan dan de QR-code, dit werkt als een tikkie. Namens alle kinderen: BEDANKT!