Wil jij Stichting Kans voor een Kind ondersteunen?

Als voorzitter (m/v) op vrijwillige basis

met ingang van juni 2024

 

Kans voor een Kind vervult sinds 2002 langgekoesterde wensen van kinderen die in Twente wonen, of een sterke band hebben met Twente, voor wie geluk en blijdschap niet vanzelfsprekend zijn. Kinderen die het moeilijk hebben door een ziekte of door andere omstandigheden.

Binnen de stichting zijn circa 30 vrijwilligers actief die zich al jarenlang inzetten met allemaal hun eigen expertise. Naast het bestuur zijn dat intakers, wensvervullers, communicatie-vrijwilligers, coördinatoren van de Kans voor een Kind-scholen, projectmanagers en leden van de toetsingscommissie.

 

Rol van de voorzitter

Vanwege het vertrek van onze huidige voorzitter zijn we op zoek naar een nieuwe onafhankelijke voorzitter die zich de komende jaren wil inzetten voor de stichting en haar belangen op alle vlakken behartigt. Hij of zij is een van de gezichten van de stichting en geeft leiding aan de maandelijkse bestuursvergaderingen. De voorzitter heeft, als elk ander bestuurslid, stemrecht en geeft leiding aan het bestuur die het ‘dagelijks toezicht’ uitoefent op de taken die de Stichting Kans voor een Kind uitvoert.

 

De voorzitter heeft onder meer de volgende taken:

 • Zorgen voor een afgewogen en zorgvuldig besluitvormingsproces.
 • Het stimuleren van verschillende gezichtspunten.
 • Het stimuleren van de participatie van alle bestuursleden.
 • Het bewaken van een evenwichtige belangenafweging en van de kwaliteit van de besluitvorming.
 • Actief leidinggeven en erop toezien dat het interne toezicht wordt ingevuld zoals in de wet bepaald en in De Code Goed Bestuur in de Erkenningsregeling Goede Doelen.
 • Bewerkstelligen dat de bestuursleden naar elkaar toe transparant en bereid zijn elkaar daarop aan te spreken respectievelijk aangesproken te worden.
 • Het functioneren als klankbord voor alle vrijwilligers binnen de stichting.
 • Het bewaken van de relaties en communicatie met Founders, Sympathisanten, aanjagers van ‘derden-acties’ en andere stakeholders van buiten de stichting.

 

De voorzitter is iemand die:

 • Kennis van en ervaring heeft met bestuurlijke verhoudingen in een samenwerkingsverband (met de vrijwilligers).
 • Kennis heeft van en contacten heeft met het openbaar bestuur.
 • Over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden beschikt.
 • In het algemeen gezaghebbend invulling kan geven aan de taak van voorzitter.
 • Voldoende tijd heeft - naast de maandelijkse bestuursvergaderingen - voor overige bijeenkomsten (circa 4x per jaar) en zo nu en dan aanwezig is bij activiteiten of overleg met derden. De voorzitter zal ongeveer 4 à 8 uur per week moeten besteden aan Kans voor een Kind (dit is een indicatie).
 • Beschikt over een brede algemene ontwikkeling en een academisch denk- en werkniveau.
 • Bij voorkeur werkzaam is (geweest) binnen het bedrijfsleven en/of zorgdomein.
 • Compassie heeft met en enige kennis heeft van de doelgroep van Stichting Kans voor een Kind.
 • Woonachtig is in regio Twente of dichtbij met een grote affiniteit voor de regio.
 • Levenservaring heeft die hem of haar in staat stelt om op authentieke wijze leiding te geven aan de besprekingen binnen het bestuur waarbij het ‘tussen de regels door kunnen lezen’ van groot belang is.
 • Een relevant netwerk heeft binnen het bedrijfsleven en/of zorgdomein.
   

Termijn

De aanstelling zal in eerste instantie zijn voor een termijn van vier jaar. Daarna kan worden besloten tot een verlenging van een extra termijn van vier jaar.

 

Solliciteren

Wie een sterke motivatie voelt om de nieuwe voorzitter te worden van Kans voor een Kind kan zijn of haar sollicitatie per mail sturen aan secretaris Ellen Engbers: ellen@kansvooreenkind.nl.

Sollicitanten moeten er rekening mee houden dat er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen worden aangeleverd.

Bij vragen kan contact worden opgenomen met de huidige voorzitter Joke Mengerink-Hogevonder via 06 - 53 40 26 66.