Founder worden?

Om alle wensen en activiteiten uit te kunnen voeren is veel geld nodig. Daarom is Kans voor een Kind blij met de Founders die structureel hun financiële bijdrage leveren. Deze bedraagt minimaal € 2.500 (exclusief btw) per jaar gedurende een contractperiode van 3 jaar. Naast de dank namens de kinderen in Twente die het steuntje in de rug zo hard nodig hebben, heeft elke Founder recht op de volgende faciliteiten:

  • Toegangskaarten voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst met catering en entertainment. Er vindt, tijdens de bijeenkomst, ook een veiling plaats waarvan de netto-opbrengst geheel ten goede komt aan wensvervullingen.
  • Vermelding van een logo op het drukwerk van Kans voor een Kind, zoals briefpapier en informatieflyers.
  • Vermelding en logo op de website kansvooreenkind.nl.
  • Vermelding van logo in publicaties voor zover mogelijk.
  • Overige faciliteiten in onderling overleg en voor zover uitvoerbaar.

 

Wil je in een persoonlijk gesprek het Foundership van Kans voor een Kind bespreken? Vul dan dit formulier in.

 

Bedrijfsnaam
Naam *
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer *
E-mailadres *
* verplicht