Wat doen wij verder

De belangrijkste activiteit van Kans voor een Kind is het vervullen van individuele wensen. Daarnaast worden er ook evenementen georganiseerd. Zoals netwerkbijeenkomsten voor sponsors en andere personen/organisaties die Kans voor een Kind ondersteunen. En feestelijke evenementen voor geselecteerde groepen kinderen voor wie een steuntje in de rug heel welkom is. En verder heeft Kans voor een Kind scholen voor speciaal onderwijs geadopteerd, de Kans voor een Kind-scholen, die jaarlijks een budget krijgen om wensen van leerlingen te vervullen.