Word jij ons nieuwe bestuurslid
PR & Communicatie?
Bekijk de vacature

Basiscriteria voor wensvervullingen

Kinderen die voor een wensvervulling door Kans voor een Kind in aanmerking komen moeten minimaal aan alle volgende basiscriteria voldoen:

 1. Kinderen wonen in Twente of hebben een aantoonbaar sterke band met Twente, bijvoorbeeld vanwege chronische zorgverlening in Twente.
 2. Kinderen zijn minimaal 4 en maximaal 17 jaar op de datum waarop de intake heeft plaatsgevonden.
 3. Kinderen hebben een realiseerbare, individuele, wens die door henzelf en/of met hulp van ouder(s)/verzorger(s)/voogd of derden is geformuleerd.
 4. Kinderen lijden aantoonbaar door ziekte, sociaal-maatschappelijke omstandigheden of door een andere oorzaak. ‘Aantoonbaar’ betekent dat kinderen onder professionele behandeling staan van of begeleid worden door een arts, sociaal-maatschappelijk hulpverlener of een anderszins zorgverlenende instantie of persoon. Wensaanvragen voor kinderen met een gedragsstoornis zoals ADHD en autisme worden altijd in hun eigen context beoordeeld, ongeacht het gegeven of er al dan niet sprake is van professionele hulp of begeleiding.

 

Voldoet een kind niet aan alle bovenstaande basiscriteria, dan wordt de wensaanvraag niet in behandeling genomen!

 

Financieel beleid

 1. In de beoordeling van wensaanvragen wordt de inkomenssituatie van ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) niet meegewogen.
 2. Mocht de wetgeving reeds voorzien in het financieren van de uitvoering van een (onderdeel van) een wensvervulling, dan financiert Stichting Kans voor een Kind die wensvervulling of het desbetreffende onderdeel van die wensvervulling niet.

 

Procedure voor wensvervullingen

 1. Een wensaanvraag wordt via de website aan Stichting Kans voor een Kind gestuurd via het opgaveformulier.
 2. De Coördinator Wensvervullingen toetst de wensaanvraag aan de basiscriteria (zie hierboven).
 3. De Coördinator Wensvervullingen neemt contact op met de wensaanvrager om aan te geven of een wensaanvraag wel of niet aan de basis-criteria voldoet.
 4. In geval van een positieve toetsing aan de basis-criteria neemt een Vrijwilliger Intakes van Stichting Kans voor een Kind contact op met het de ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) van het kind voor wie de aanvraag is ingediend.
 5. Tijdens een uitvoerig intake-gesprek worden de situatie van het desbetreffende kind, de gezinssituatie en de wens besproken.
 6. De Vrijwilliger Intakes doet schriftelijk verslag van het intake-gesprek aan de Coördinator Wensvervullingen.
 7. De wens wordt op zijn vroegst een maand na de intake door het bestuur besproken en al dan niet goedgekeurd.
 8. Als de wens door het bestuur wordt goedgekeurd, gaat de wensaanvraag ter toetsing naar de Toetsingscommissie. Als de wens niet wordt goedgekeurd, laat de coördinator Wensvervullingen dat z.s.m. weten aan de ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) van het kind voor wie de aanvraag is ingediend.

 9. Na goedkeuring door de Toetsingscommissie neemt een Vrijwilliger Wensvervullingen contact op met de ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) om de wensvervulling daadwerkelijk te organiseren en uit te voeren.

 

Evaluatie

Bevindingen naar aanleiding van de uitvoering van een wensvervulling, van positieve ervaringen tot eventuele klachten, kunnen door de desbetreffende ouder(s)/verzorger(s) voogd(en) worden vermeld op het evaluatieformulier.

 

Privacybeleid

Alle acties die Stichting Kans voor een Kind uitvoert ten behoeve van wensvervullingen, alle communicatie in verband met de uitvoering van wensvervullingen en alle vormen van publicaties van uitgevoerde wensvervullingen vinden plaats met inachtneming van het wettelijk voorgeschreven privacy-beleid in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Privacyverklaring van Stichting Kans voor een Kind staat vermeld op de homepage van www.kansvooreenkind.nl.