Criteria voor de wensvervulling voor kinderen in Twente

Kinderen die voor een wensvervulling door Kans voor een Kind in aanmerking komen moeten aan alle 4 volgende criteria voldoen.

 1. Kinderen wonen in Twente.
 2. Kinderen zijn minimaal 4 en maximaal 18 jaar jong.
 3. Kinderen lijden aantoonbaar door ziekte, sociaal-maatschappelijke omstandigheden of door een andere oorzaak.
 4. Kinderen hebben een realiseerbare, individuele wens, door henzelf en/of met hulp van ouders/voogd of derden geformuleerd.

 

Voldoet een kind niet aan alle 4 bovenstaande criteria, dan wordt de wensaanvraag niet in behandeling genomen!

 

Procedure van de wensaanvraag

 1. Een wens wordt via de website aan Kans voor een Kind gestuurd via het opgaveformulier.
 2. Toetsing aan de basis-criteria (zie hierboven).
 3. In geval van een positieve toetsing aan de basiscriteria neemt een intaker van Kans voor een Kind contact op.
 4. Tijdens een uitvoerig intake-gesprek worden de situatie van het desbetreffende kind, de gezinssituatie en de wens besproken.
 5. De intaker doet schriftelijk verslag van het intake-gesprek aan de Coördinator Wensvervullingen.
 6. De wens wordt door het bestuur besproken en al dan niet goedgekeurd.
 7. In de meeste gevallen wordt de wensaanvraag getoetst door de Toetsingscommissie.
 8. Na goedkeuring door de Toetsingscommissie neemt een Vrijwilliger Wensvervullingen contact op om de wensvervullingen daadwerkelijk te organiseren.

 


Steun ons met uw bijdrage op rekeningnummer:

IBAN NL 31 RABO 0142071420