20 januari 2019

Top-actie Twents Carmel College Losser


In december was Kans voor een Kind was de goede doelen-actie van de leerlingen van het Twents Carmel College locatie Losser.

Met veel interesse hadden de kinderen van klas 1 tot en met 3 geluisterd naar de introductie van Willem Hoevers, projectleider van Kans voor een Kind.

Die interesse zetten veel kinderen in de eerste weken van december om in ‘actiebereidheid’, dat wil zeggen het werven van sponsorgelden. Op de donderdag voor de kerstvakantie kon de organiserende goede doelen-commissie een bedrag bekendmaken van liefst € 5.841,- dat geheel ten goede komt aan wensvervullingen van Kans voor een Kind. Een superprestatie van al die kinderen, waarmee ze het samen mogelijk maken om nog meer kinderen een ‘kans’ te geven. Trots dus. Maar ook trots op alle inwoners in onze regio die dit mooie bedrag mogelijk gemaakt hebben.

 

Naast het verwerven van de sponsorgelden hebben de leerlingen, samen met begeleiders en docenten van de locatie Losser, op 21 december ook heel actief en letterlijk hun beste beentje voorgezet door - onder niet al te florissante weersomstandigheden - in klassenverband een tocht te lopen in de mooie omgeving van Losser.

 

 

 


22-10-2018   -   Benefietavond 2018
14-08-2018   -   VACATURE SECRETARIS
15-01-2018   -   Mooie donatie van Regio Twente
25-07-2017   -   Omix nieuwe Founder
29-05-2016   -   Twenterun 2016 Groot Succes
16-05-2016   -   Kidsday 2016 in voorbereiding
14-11-2004   -   Kerstkaartenactie groot succes

Steun ons met uw bijdrage op rekeningnummer:

IBAN NL 31 RABO 0142071420